Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 273 120 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Zdjęcia w galeriach.


Czas na zmiany !!!

wtorek, 30 lipca 2013 1:31

Czas na zmiany !!!


Podziel się
oceń
10
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Kapitalizm jest bandycki !

poniedziałek, 29 lipca 2013 22:47

W Polsce Michnik sam buduje własny szafot !

poniedziałek, 29 lipca 2013 11:11

W Polsce Michnik sam buduje własny szafot !

Szafot (st. fr. chafoud - rusztowanie) – rodzaj estrady, podium, na którym przez ścięcie mieczem, później toporem, a jeszcze później gilotyną wykonywano ...

http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-slawomira-sieradzkiego/59039-michnik-w-niemieckiej-gazecie-straszy-autorytarnym-kaczynskim-a-premiera-wegier-porownuje-do-hitlera-sugeruje-potrzebe-ukarania-sankcjami-naszych-bratankow


Podziel się
oceń
9
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Kolonializm Żydo - Watykański to:

poniedziałek, 29 lipca 2013 10:10

Kolonializm Żydo - Watykański to: Obszar Polski - kolonia, posiadłość państwa Watykan,

które znajduje się poza jego granicami. Jest ona zależna od tego państwa, czyli nie prowadzi samodzielnej polityki zagranicznej. Władze kolonii ustalają także szczegóły dotyczące jej spraw wewnętrznych i podlegają ścisłej kontroli przedstawicieli metropolii Watykańsko – żydowskiej po rozbiciu PRL.
Zjawisko, które otrzymało nazwę kolonializmu jest to proces podporządkowywania obszarów ”słabo rozwiniętych”.

Ponieważ:
• kolonie są źródłem tanich surowców i siły roboczej.
• stały się rynkiem zbytu dla towarów produkowanych masowo poza PRL (najczęściej do kolonii wywozi się produkty gorsze gatunkowo, czyli takie, których sprzedaż w metropolii przynosiłaby minimalne zyski). Obszar uzależniony jest także miejscem, z którego wywozi się kapitał, co kolonizatorom dostarcza olbrzymie dochody bez pracy własnej.
• tereny mają natomiast znaczenie militarne ( przedpole walki, baza dla planowanych nowych podbojów na kraje sąsiednie).

Ekspansja kolonialna odbywa się w zasadzie bezkrwawo. Zdarzały się jednak przypadki, że miejscowe społeczności broniły swej niezależności albo wzniecały bunty, doznawszy ciężarów obcego panowania.

 

Mieczysław Skowroński


Podziel się
oceń
10
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Manifest PKWN

środa, 24 lipca 2013 23:32

69. rocznica ogłoszenia Manifestu PKWN.

PKWN_manifest22 lipca 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, będący tymczasowym organem władzy wykonawczej na terenach wyzwalanych przez Armię Czerwoną i 1. Armię Wojska Polskiego, wygłosił odezwę do narodu polskiego. Dlaczego to wydarzenie zostało umieszczone w Kalendarzu Sławskim i jednocześnie uzyskało rangę Święta Narodowego?Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w niniejszym artykule.

 

Manifest PKWN – historia

Dokument Manifestu PKWN (zwany też Manifestem Lipcowym) powstał w Moskwie 22 lipca 1944 roku z inicjatywy dwóch organów politycznych:
• Centralnego Biura Komunistów Polskich – ściśle współpracującego z Józefem Stalinem,
• Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego – w którego skład wchodzili działacze socjalistyczni (PPR, RPPS, ZPP), socjaldemokratyczni (SD), ludowi (PSL) oraz bez afiliacji partyjnej. Został on wydany i wygłoszony w czasie, kiedy Armia Czerwona, a wraz z nią 1 Armia Wojska Polskiego przekroczyły rzekę Bug i przystąpiły do wyzwalania ziem polskich z rąk okupanta niemieckiego. Treść Manifestu podzielona na 13 fragmentów była skierowana do całego narodu polskiego, a głównym zamierzeniem polityków skupionych w PKWN było ustanowienie podwalin pod socjalistyczną władzę w Polsce i zarazem zapobieżenie rozbudowania w państwie struktur sanacyjnych, do czego dążyły organy kierownicze Armii Krajowej.

W konserwatywnej nauce akademickiej przyjęło się, że Manifest PKWN był niepolskim lub nawet antypolskim dokumentem, napisanym, podpisanym i wydanym przez Józefa Stalina, który wypełnił go ideologią stalinizmu bez udziału polskiej myśli politycznej.
Oczywiście jest do dość płytki i fałszywy przekaz, gdyż dokument ten był nie tylko tworzony przy udziale ludowców z PSL-u czy demokratów ze Stronnictwa Demokratycznego, ale także skierowany był do całego narodu, nie tylko do komunistów czy stalinistów. Uwzględniał on na tamten czas m.in. polityczną współpracę z zachodnimi sojusznikami – Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, w kwestii ekonomicznej nie wykluczał istnienia ograniczonej formy przedsiębiorczości, a także w polityce wyznaniowej dawał szansę Kościołowi katolickiemu, który przecież złamał postanowienia konkordatu podpisanego między IIRP a Watykanem w 1925 roku, popierając stronę nazistowskich Niemiec i oddając pod jurysdykcję niemiecką Kościoły na ziemiach polskich po wrześniu 1939 roku.
Argument przeciwko Manifestowi, jakoby był to rosyjski, czyli w rozumowaniu narodowo-konserwatywnym – antypolski dokument, jest też nonsensem. Myśl polonocentryczna nie zamierza się w żaden sposób wypierać tego, że to Józef Stalin i staliniści byli jedną z głównych sił decydujących o powołaniu PKWN-u i innych socjalistycznych organów politycznych takich jak KRN, ZPP, a także formacji wojskowych – 1 i 2 AWP, które w przeciwieństwie do tych sponsorowanych przez rząd londyński i brytyjskie służby wywiadowcze MI5, realizowały ściśle polską rację stanu, zarówno polityczną (o czym poniżej) jak i militarną, gdyż walczyły one o wyzwolenie ziem polskich i nie brały udziału w bitwach niedotyczących Polski. Ponadto zasługi stalinizmu sięgają jeszcze dalej i dotyczą m.in. zagadnień bezpieczeństwa Polski np. uporządkowania i zapewnienia państwu polskiemu bezpiecznych granic, czy spraw ekonomicznych, do których odnosił się sam Manifest PKWN.

A co miał do zaoferowania rząd londyński i wspierające go siły zachodnie na czele z Wielką Brytanią, oprócz wytracania i wyniszczania sił polskich wszędzie, tylko nie dla sprawy polskiej i polskiej racji stanu?
Na pewno dążyły jeszcze do przywrócenia w Polsce rządów sanacyjnych, które po zabójstwie Władysława Sikorskiego przez MI5, (co potwierdził w swoim raporcie cichociemny Bruno Nadolczak) zdominowały struktury Rządu Polskiego na uchodźstwie. Tylko, że to właśnie te rządy były odpowiedzialne za fatalny stan polskiej gospodarki w II Rzeczpospolitej, wojska, a także za nierealizowanie polskiej racji stanu w polityce wewnętrznej i zewnętrznej. A wszystkie te elementy walnie przełożyły się na klęskę wrześniową i kolejną wielką tragedię dotykającą państwo i naród Polski.
Powyższe kwestie wpływają na korzyść Manifestu PKWN, działaczy komunistycznych skupionych w tworzących się na nowo strukturach państwowych (KRN), a także samego stalinizmu, który w racjonalnej myśli politycznej odradza się w takiej formie, o jakiej mówił sam jego twórca – Józef Stalin:

Kiedy umrę mój grób zasypią brudem,
a potem podniesie się wiatr historii i zmiecie cały ten brud.
[Cytat z wypowiedzi rosyjskiego historyka - Andrieja Fursowa.]

Treść Manifestu PKWN

PKWN_manifest

Teraz trochę o treści i myśli politycznej zawartej w Manifeście PKWN.
Pomijając hasła dotyczące zwalczenia sił niemieckich na ziemiach polskich i wezwania do ostatniej wielkiej mobilizacji polskiej, skupię się na najistotniejszych wątkach zawartych w Manifeście. A do takich należą m.in.:

• Utworzenie Krajowej Rady Narodowej, będącej pomysłem Władysława Gomułki, którego zamiarem było zapoczątkowanie polskiego parlamentu w okupowanej Polsce oraz uderzenie w działalność Stanisława Mikołajczyka i sanacyjnego rządu londyńskiego:

Emigracyjny „rząd” w Londynie i jego delegatura w Kraju jest władzą samozwańczą, władzą nielegalną, opiera się na bezprawnej faszystowskiej konstytucji z kwietnia 1935 roku. „Rząd” ten hamował walkę z okupantem hitlerowskim, swą awanturniczą polityką pchał Polskę ku nowej katastrofie.

W dokumencie jest także mowa o powołaniu przez KRN – Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego jako jedynej legalnej władzy wykonawczej na ziemiach polskich. A także całej polskiej administracji na szczeblach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych.

• Zwrócenie uwagi na korzyść opcji prorosyjskiej, która zapewni odzyskanie rdzennie sławiańskich, piastowskich ziem zachodnich. Oraz co także istotne Manifest mówi o stworzeniu trwałego sojuszu między państwami sławiańskimi – Polską, Czechosłowacją i ZSRR:

Stawajcie do walki o wolność Polski, o powrót do Matki – Ojczyzny starego polskiego Pomorza i Śląska Opolskiego, o Prusy Wschodnie, o szeroki dostęp do morza, o polskie słupy graniczne nad Odrą! Stawajcie do walki o Polskę, której nigdy już nie zagrozi nawała germańska, Polskę której zapewniony będzie trwały pokój i możność twórczej pracy, rozkwit kraju! Historia i doświadczenia obecnej wojny dowodzą, że przed naporem germańskiego imperializmu ochronić może tylko zbudowanie wielkiej słowiańskiej tamy, której podstawą będzie porozumienie polsko – sowiecko – czechosłowackie. Przez 400 lat między Polakami i Ukraińcami, Polakami i Białorusinami, Polakami i Rosjanami trwał okres nieustannych konfliktów ze szkodą dla obydwu stron. Teraz nastąpił w tych stosunkach historyczny zwrot. Konflikty ustępują przyjaźni i współpracy, dyktowanej przez obopólne życiowe interesy. Przyjaźń i bojowa współpraca, zapoczątkowane przez braterstwo broni Wojska Polskiego z Armią Czerwoną, winny przekształcić się w trwały sojusz i w sąsiedzkie współprace po wojnie.

• Ustanowienie nowych granic wschodnich, które zapobiegną konfliktom etnicznym i zapewnią spokojny rozwój państw bloku:

Granica wschodnia powinna być linią przyjaznego sąsiedztwa, a nie przegrodą między nami, a naszymi sąsiadami, i powinna być uregulowana zgodnie z zasadą: ziemie polskie – Polsce, ziemie ukraińskie, białoruskie i litewskie – Radzieckiej Ukrainie, Białorusi i Litwie.

Na to zwracał uwagę nawet sam twórca endecji – Roman Dmowski, który w dobrze znanej koncepcji inkorporacji, chciał stworzenia Polski w granicach, które wyznaczałaby ludność Polska tj. jej większość na danych terenach. Pozostałość po polskim kolonializmie Sławii wschodniej, czy nawet federacjonizmie IIRP spowodowała szereg konfliktów, w tym najtragiczniejszy polsko-ukraiński na Wołyniu i Galicji w czasie II wojny światowej.

• Zwalczanie organizacji faszystowskich – faszyzm sponsorowany przez zachodnie korporacje i bankierów, oraz Watykan, został uznany za ideologię antynarodową.

• Zawarcie zarysu wprowadzanego systemu socjalistycznego – PKWN dążył m.in. do nacjonalizacji majątku niemieckiego na ziemiach polskich – przedsiębiorstw, banków, przemysłu, lasów, które przechodziły pod opiekę Tymczasowego Zarządu Państwowego.

• Wprowadzenie reformy rolnej, którą rozpoczęto już 6 września 1944 roku. Wprowadzała rozwiązania zmieniające strukturę wsi, rozdzielając ziemię na gospodarstwa chłopskie małej i średniej wielkości, a także zlikwidowała obszarnictwo i znacjonalizowała do Funduszu Ziemi nieruchomości i inwentarz rolniczy wcześniej należący do niemieckiego okupanta

• Odnosienie się do problemów polityki społecznej:

Natychmiast rozpocznie się odbudowa i rozbudowa instytucji Ubezpieczeń Społecznych na wypadek choroby, inwalidztwa, bezrobocia oraz ubezpieczenia na starość.

• …i rozwoju oświaty:

Jednym z najpilniejszych zadań Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego będzie na terenach oswobodzonych odbudowa szkolnictwa i zapewnienie bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach. Przymus powszechnego nauczania będzie ściśle przestrzegany.

Przesłanie Święta Narodowego

Większość z przytoczonych i zacytowanych tutaj idei politycznych, została później zawarta w programie PZPR-u oraz Konstytucji PRL-u z 1952 roku. Władze socjalistyczne odbudowały kraj po wojnie, założenia dotyczące polityki międzynarodowej, gospodarczej czy społecznej zostały wprowadzone w życie, a część kwestii zawartych w manifeście zweryfikowano np. rozdzielono Kościół od państwa, o czym mówi artykuł 70. konstytucji z 1952 roku:

2. Kościół jest oddzielony od państwa. Zasady stosunku państwa do kościoła oraz sytuację prawną i majątkową związków wyznaniowych określają ustawy.
3. Nadużywanie wolności sumienia i wyznania dla celów godzących w interesy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest karane.

Przesłanie oraz zasady zawarte w Manifeście PKWN są też na tyle optymalne, że mogłyby posłużyć przy naprawie systemowej współczesnej Polski, będącej teraz w konserwatywno-liberalnej stagnacji. I to jest główny powód ustanowienia rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN jako Święta Narodowego, z datą będącą zwrotem i początkiem nowej, lepszej epoki w historii państwa polskiego.

Z kolei odnosząc się jeszcze do stanu aktualnego – obecne Święto Narodowe przypadające na rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja nie ma dla Polaków żadnego większego przesłania i nie niesie za sobą żadnych  wartości, zarówno jeśli chodzi o okoliczności wydania Konstytucji, co odbyło się przy udziale sił wybitnie antypolskich – stronników niemieckich, Kościoła katolickiego czy masonerii rytu szkockiego, jak i treść samej ustawy, która zawierała m.in. takie interesujące punkty:

• Religią narodową panujacą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami;
• Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego, stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy.
• Stanowimy przeto, iż po życiu, jakiego nam dobroć Boska pozwoli, elektor dzisiejszy saski w Polszcze królować będzie. Dynastia przyszłych królów Polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora Saskiego, którego sukcesorom de lumbis z płci męskiej tron polski przeznaczamy.

Kto zdążył zapoznać się z Nową Sławią lub wyciągnął wnioski z historii, doskonale wie, że nadmiernie rozbudowane przywileje kościelne i szlacheckie rozwarstwiły kraj i zacofały go po kontrreformacji względem krajów germańskich. Zaś zniesienie pańszczyzny, poddaństwa oraz modernizację i industrializację państwa, zawdzięczamy w znacznej mierze rosyjskiemu zaborcy…
Ogólnie warto przeczytać samemu Konstytucję III maja oraz Manifest PKWN, i przekonać się, który z tych przełomowych dokumentów i momentów historycznych (3 maja czy 22 lipca) zawiera prawdziwe wartości i jest godny miana Święta Narodowego.

Łukasz Rogalski


Podziel się
oceń
9
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

22 Lipca defilada

poniedziałek, 22 lipca 2013 14:35

22 Lipca defilada


Podziel się
oceń
13
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

22 Lipca

poniedziałek, 22 lipca 2013 14:26

22 Lipca 

Pejsata mafia zniszczyła PRL - najleprze państwo polskie od 1000 lat !

Dziś nie mamy nic ! 

Dziś nie mamy skrzydeł !!!  MY POLACY idziemy PO was !!!

Mieczyslaw Skowronski


Podziel się
oceń
13
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Walczę o prawo do wyboru !

niedziela, 21 lipca 2013 3:33

Walczę o prawo do wyboru !

niedziela, 25 października 2009 20:44Walczę o prawa uciskanych i poniżanych kobiet. W tym o prawo wyboru do aborcji. Walczę o prawo wyboru dla preferencji seksualnych. Walczę o zabezpieczenia socjalne i wypłaty dla bezrobotnych. Walczę o prawo do schludnego i czystego mieszkania. Walczę o dopłaty do mieszkań dla młodych i starych, a także dla rodzin wielo dzietnych z niskimi zarobkami. Walczę o prawo wyboru wyznania. Walczę o godne życie w kraju dobrobytu.

 

Mieczyslaw Skowronski


Podziel się
oceń
14
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Psy wojny !

niedziela, 21 lipca 2013 2:40

Psy wojny !


Podziel się
oceń
15
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdrajca w Berlinie

niedziela, 21 lipca 2013 2:22

Zdrajca w Berlinie


Podziel się
oceń
13
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Pejsaci oszuści z Polski !

sobota, 20 lipca 2013 21:06

Pejsaci oszuści z Polski !


Podziel się
oceń
16
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Za co palancie brałeś pieniądze?!

sobota, 20 lipca 2013 18:58

Bankowa Pejsata Mafia Niszczy Twoje Życie !!!

sobota, 20 lipca 2013 12:51

Bankowa Pejsata Mafia Niszczy Twoje Życie !!!


Podziel się
oceń
12
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Smutna prawda o Auschwitz i Rządzie Londyńskim

sobota, 20 lipca 2013 12:23

Smutna prawda o Auschwitz i Rządzie Londyńskim


Podziel się
oceń
12
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Białoruś

sobota, 20 lipca 2013 12:12

Właśnie wróciłem z CCCP. Białoruś robi wrażenie. Byłem pierwszy raz i od razu w kąt poszły opowieści o biedzie. Miasta czyściutkie. Ludzie usmiechnięci. W sklepach nie widać aby szukali tylko "kiełbasy" za 5 zł. Ogólnie mieszkańcy b. pozytywnie nastawieni do zycia. Nasi "polytycy i rządzący" moga tylko pozazdrościć takiego poważania w narodzie jakie ma Aleksandr Łukaszenka. Nawet w Rosji stawiano mi go jako wzór , w przeciwieństwie do Putina i Medwedewa. generalnie gdyby tylko chcieli to bez problemu w krótkim czasie staliby sie zagłębiem rolniczym całej europy. Tylko co wtedy robiłaby Francja, Hiszpania ? Generalnie mieszkańcy Białorusi obserwuja uważnie Polskę. Widzą jakie błędy popełnialiśmy i popełniamy w naszych stosunkach z UE. Myślę że jeszcze 10 - 15 lat i to my będziemy jeździć tam do pracy , tak jak to juz jest w Rosji. 

BARELON 

http://podroze.onet.pl/na-weekend/odwiedz-sasiada-bialorus-to-prawdziwa-egzotyka-czyli-rzeczywistosc-absurdy-i-piekno/2km65


Podziel się
oceń
12
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


czwartek, 23 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  1 004 936  

Kalendarz

« lipiec »
pn wt śr cz pt sb nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

O mnie

Reformator/polityk gospodarczo-społeczny. Kandydat niezależny do Parlamentu Europejskiego z listy PPP w wyborach 2009r. Kandydował na Przewodniczącego RACJI Polskiej Lewicy w 2010 roku. Wykształcenie wyższe ekonomiczne Uniwersytet w Uppsali, Szwecja.

O moim bloogu

Car Wszystkich Sławian Mieczyslaw Witold Skowronski 

Mieczysław Skowroński jest inicjatorem stowarzyszenia Ruch Niepodległej Polski. Polish Independence Movement. Hasło: Polska jest ko...

więcej...

Car Wszystkich Sławian Mieczyslaw Witold Skowronski 

Mieczysław Skowroński jest inicjatorem stowarzyszenia Ruch Niepodległej Polski. Polish Independence Movement. Hasło: Polska jest kolonią Watykanu. Poland is Colony of a Vatican. 

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 1004936

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Pytamy.pl