Bloog Wirtualna Polska
Są 1 272 202 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Zdjęcia w galeriach.


PRAWDA

wtorek, 31 maja 2011 18:22

Brońmy Łukaszenki Znowu zeszliśmy z tematu. Nie ukrywam swoich poglądów, więc się wypowiem. Historia PRL jak i w ogóle bloku socjalistycznego jest bardzo zakłamana. Zacząć trzeba od rozróżnienia socjalizmu od rewizjonizmu (kapitalizmu państwowego). W Rosji, później ZSRR budowano socjalizm do 1953/1956 (trudno ustalić dokładną datę upadku socjalizmu) i budownictwo socjalistyczne było już zaawansowane, pod względem stosunków społecznych właściwie ukończone. Natomiast w Polsce socjalizmu nigdy nie było, próbowano go tylko budować do 1956 r. Burżuazja, kiedy zawodzi otwarta walka, stara się przenikać przez swoich agentów do partii i aparatu państwowego. Rewizjonistom udało się uchwycić władzę w 1953 r., kiedy władzę w ZSRR przejął Chruszczow. W Polsce kontrrewolucja nastąpiła w 1956 r. po zamordowaniu Bieruta przez rewizjonistycznych bandytów; władzę przejął kryminalista i pachołek Chruszczowa - Władysław Gomułka, który zawrócił z drogi budownictwa socjalistycznego i system polityczny od jego czasu należy nazywać państwowym kapitalizmem/socjalfaszyzmem. Ustrój państwowo-kapitalistyczny nie był zły, ale nie był też idealny – na pewno dla komunisty nie do przyjęcia. Rządził bowiem wtedy nie lud, lecz nowa,państwowa burżuazja. Natomiast jeżeli chodzi o okres socjalistyczny (do 1956) to dokonuje się wobec tych czasów przekłamania. Mówi się, że był to czas "stalinowskiej dyktatury". W rzeczywistości był to czas odbudowy państwa i budowy nowego, sprawiedliwego porządku. Represji było znacznie mniej niż się mówi, na ogół były słuszne (zwłaszcza wobec zbrojnych band). Ci, którzy mieli rządzić, to jest klasa robotnicza i chłopstwo (wyłączając kułaków), nie byli represjonowani, sprawowali oni realną władzę. Jednak dochodziło do dywersji wewnątrz służb bezpieczeństwa i innych organów władzy - wrogowie ludu (np. wielu sanacyjnych policjantów), podobnie jak w ZSRR terrorystyczna banda Trockiego, wchodzili do aparatu bezpieczeństwa i starali się wywołać niezadowolenie społeczne z powodu niesłusznego terroru - mówił o tym sam Bierut w przemówieniu "O dywersji w ruchu robotniczym". Jednak większość wyroków była słuszna. Za samo nielegalne posiadanie broni można było zostać skazanym zgodnie z prawem, tak jak i dzisiaj. Sukcesy Polski Ludowej do 1956 są ogromne. Może nie żyło się jeszcze dobrze, ale odbudowano kraj ze strasznych zniszczeń wojennych, budowano setki fabryk, rozwiązano problem bezrobocia (także tego ukrytego na wsi), stworzono system edukacji (uczono także ludzi dorosłych pisania i czytania – w II RP analfabetyzm dotyczył wielu milionów), przeprowadzono reformę rolną, stworzono system powszechnej, darmowej opieki zdrowotnej, umożliwiono dostęp do kultury i rekreacji dla ludzi pracy i wiele, wiele innych i oczywiście, co jest bardzo ważne dla poczucia sprawiedliwości w społeczeństwie – uspołeczniono majątki byłych panów, którzy bezlitośnie wyzyskiwali i gnębili lud. II RP to były ohydne czasy, tylko garstce żyło się dobrze. Do 1956 skupiano się na akumulacji kapitału, na dalszym dynamicznym rozwoju gospodarki, dlatego stopa życiowa rosła dość powoli. Jednak większość społeczeństwa zdawała sobie sprawę, że aby coś mieć, trzeba najpierw na to zapracować, zanim będą samochody, trzeba zbudować fabryki samochodów. Myslę, że Polska, gdyby nie zeszła z drogi socjalizmu, byłaby do 1970 gospodarczą potęgą i zamożnym państwem. Niestety zostało to zniweczone przez burżuazyjną kontrrewolucję w 1956. Warto zauważyć, że do 1956 r. nie było żadnych strajków robotników, opór stawiały tylko elementy burżuazyjne, dawna sanacja. Natomiast po 1956 r. opozycją byli głównie robotnicy. Na ogół nie zrozumieli, że nie ma już socjalizmu, że pod maską marksizmu-leninizmu wprowadza się socjalfaszystowską, kapitalistyczną dyktaturę. Jednak nie żądali oni obalenia „socjalizmu” i wprowadzenia kapitalizmu. Ich żądania były zazwyczaj zgodne z marksizmem. Niestety burżuazja i imperialiści dążyli do przejęcia kontroli nad ruchem robotniczym i to im się udało. Taki Wałęsa to marionetka Reagana, mający gdzieś robotników. Jednak wielu robotników znało marksizm i mieli silną świadomość klasową. Kuroń, Modzelewski byli marksistami. Warto pamiętać też o robotniczym haśle, często pojawiającym się na demonstracjach i ścianach fabryk do lat 70-tych – „Wróć Stalinie, wróć Bierucie, bo robotnik z głodu ginie”. Prawdziwą opozycją była Komunistyczna Partia Polski Kazimierza Mijala. Komuniści po 1956 byli więzieni, zwalniani z zajmowanych stanowisk, musieli uciekać za granicę.

Polecam teksty o zbrojnych bandach działających w Polsce po wojnie. Uświadomi to może, kto tak naprawdę był bandytą i wrogiem demokracji – władza ludowa czy burżuazyjna opozycja :

 

"Zbrodnie polskiej prawicy. Okres powojenny", str. 13 - http://www.kompol.org/brzask/2011_02.pdf

 

"Kto zapłaci za zbrodnie podziemia" - http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/arty ... -podziemia

 

"Zbrodnie reakcyjnego podziemia" - http://www.komsomol.pl/index.php?option ... &Itemid=37

 

"Babcia" - http://www.kompol.org/historia/Babcia.html

 

Jeżeli zaś chodzi o Armię Czerwoną, to niezaprzeczalnym faktem jest, że wyzwoliła ona nas z niewoli faszystowskich okupantów, którzy chcieli nas całkowicie wymordować w ramach Generalnego Planu Wschodniego. Tak więc, chcemy czy nie, życie zawdzięczamy Armii Czerwonej i Stalinowi. Takie są fakty i nie można temu zaprzeczyć.

Historia ZSRR jak i polityka międzynarodowa Związku Radzieckiego są zakłamane.

Polecam pracę Mario Sousy, szwedzkiego naukowca, który jako jeden z niewielu badał archiwa radzieckie :

http://www.komsomol.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Amaroi-sousa-qkamstwa-o-historii-zsrrq&catid=29%3Ahistoria&Itemid=37

 

Natomiast jeżeli chodzi o politykę zagraniczą ZSRR za Stalina, polecam książkę francuskich historyków : J.Gacon, J.Bouvier „Rok 1939”. Owi historycy na każdym kroku odwołują się do wypowiedzi róznych ludzi, w zdecydowanej większości polityków burżuazyjnych (np. winstona Churchilla), więc nie sposób zarzucić im, że uprawiają komunistyczną propagandę. Nie ma lepszej książki na ten temat. Znajdziecie ją w bibliotekach uniwersyteckich, czasami jest też na allegro. Jeżeli przeczytacie książkę i jakimś cudem Was nie przekona, to możecie pozostawać przy swoim. Jednak dopóki nie zadacie sobie trudu i nie poświęcicie kilku godzin na przeczytanie tej książki, dalsze oczernianie Stalina, mówienie o sojuszu radziecko-niemieckim jest podłością i głupotą. Autorzy, przytaczając setki wypowiedzi, w 90% burżuazyjnych polityków, historyków i publicystów, dowiedli ponad wszelką wątpliwość, że za wojnę odpowiedzialność ponoszą : wielka Brytania, Francja, finansjera z Wall Streat, jak również klika płk Becka. Hitler był tylko dzieckiem mocarstw. Mocarstwom zachodnim zależało na silnych Niemcach, które miały pełnić rolę przedmurza komunizmu. Państwa zachodnie, głównie amerykańsko-żydowska finansjera z Wall Streat, inwestowała miliony w gospodarkę niemiecką –np. plan Davesa czy Younga. Nie sprzeciwiali się oni militaryzacji Niemiec – w każdej chwili mogli zrobić tam porządek. Zaakceptowali agresywną politykę Hitlera i okupowanie innych państw. W końcu w sierpniu 1939 r. odrzucili radzieckie propozycje na konferencji wojskowej w Moskwie. Anglia i Francja zlekceważyły ZSRR, opóźniały przyjazd do Moskwy, a jak już przybyli, okazało się, że nie mają żadnych pełnomocnictw. Mocarstwa popychały Hitlera na kraj socjalizmu, chciały pozostawić ZSRR sam na sam z III Rzeszą. W tej sytuacji ZSRR przyjął niemiecką propozycję i zawarł pakt o nieagresji 23 sierpnia 1939 r. Pakt był całkowicie jawny i był to tylko pakt o nieagresji. Tajny załącznik do paktu o nieagresji jest fałszywką, która od razu po wojnie nie była poważnie traktowana (nie publikowano jest w zachodnich książkach z dokumentami z czasów wojny). W tym świetle zajęcie przez Armię Czerwoną Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi (tzw. kresy wschodnie) w 1939 r. były nie rozbiorem ziem „polskich”, lecz aktem antyniemieckim, zabezpieczającym ludność przed faszystowskim barbarzyństwem. Radzieckie wyjaśnienie przyczyn wkroczenia na te tereny zostało zaakceptowane przez Ligę Narodów. Warto pamiętać, że Polacy byli na tych terenach zdecydowaną mniejszością, stanowiącą ok. 20 %, która traktowała Ukraińców i Białorusinów jak podludzi. Tereny te zgodnie z zasadą samostanowienia narodów powinny być przyłączone do Ukraińskiej i Białoruskiej SRR. Pamiętajmy też, że zajęcie Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy, jak również przesmyku karelskiego (wojna radziecko-fińska jest również zakłamana, nie mówi się o przyczynach wojny. Finlandia była bazą wojskową Hitlera, której granica znajdowała się 23 km od głównego miasta ZSRR – Leningradu. Obawiając się z tamtąd agresji, władze radzieckie zaproponowały Finlandii korzystną dla Finów zmianę terytorium. Finlandia, będąca pod wpływami Hitlera, odrzuciła propozycję, potwierdzając w ten sposób agresywne plany wobec ZSRR.), przesądziło o losach wojny, uratowało świat od brunatnej zarazy, uratowało życie milionom, jeśli nie miliardom ludzi. Gdyby nie zajęto tych terenów, ZSRR zostałby pokonany w 1941 r., jeśli nie jeszcze wcześniej (do agresji mogło dojść wcześniej – najprawdopodobniej, gdyby nie rozważna polityka władz radzieckich, najpierw Niemcy uderzyliby na ZSRR, a dopiero później na Zachód, mając już nieograniczone zapasy ropy).

 

Tak więc sami widzicie – historia nie jest wcale taka prosta, jak się wydaje. Polecam źródła, które podałem. Żyjemy niestety w zakłamanych czasach. Trzeba się zastanawiać nie co jest kłamstwem, ale co jest prawdą z tego co mówi telewizja itp.

 

Na koniec kilka faktów dotyczących Łukaszenki – był on „komunistą” (właściwie rewizjonistą), sprzeciwiał się zniszczeniu ZSRR, szanuje dorobek socjalizmu i Stalina, przywrócił symbolikę radziecką, współpracuje z komunistami.


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (3) | dodaj komentarz

Strategia dla lewicy !

wtorek, 10 maja 2011 23:29

Jeśli  Polska Lewica chce odegrać historyczną i należną jej na scenie politycznej znaczenie, to musi zaprzestać emigracji na globalnym rynku pracy. Lewica musi zacząć grać na własnym boisku narodowym, gdzie ma ku temu odpowiednie argumenty. W demokratycznych wyborach wybrany rząd musi realizować żądania klas pracujących i bezrobotnych ! Jest to jedyna słuszna droga do zrealizowania dobrobytu we własnym kraju. Żądaj pracy !  Żądaj mieszkania !  Żądaj zasiłku dla bezrobotnego !


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

1 MAJ

środa, 04 maja 2011 11:16


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

1 MAJ 2011

środa, 04 maja 2011 11:13


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

1 maj 20011r

środa, 04 maja 2011 10:58


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

JPII

niedziela, 01 maja 2011 15:24

JPII- główny zawiadowca cmentarza to tragifarsa w jednym spektaklu!


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


niedziela, 19 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  1 004 420  

Kalendarz

« maj »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

O mnie

Reformator/polityk gospodarczo-społeczny. Kandydat niezależny do Parlamentu Europejskiego z listy PPP w wyborach 2009r. Kandydował na Przewodniczącego RACJI Polskiej Lewicy w 2010 roku. Wykształcenie wyższe ekonomiczne Uniwersytet w Uppsali, Szwecja.

O moim bloogu

Car Wszystkich Sławian Mieczyslaw Witold Skowronski 

Mieczysław Skowroński jest inicjatorem stowarzyszenia Ruch Niepodległej Polski. Polish Independence Movement. Hasło: Polska jest ko...

więcej...

Car Wszystkich Sławian Mieczyslaw Witold Skowronski 

Mieczysław Skowroński jest inicjatorem stowarzyszenia Ruch Niepodległej Polski. Polish Independence Movement. Hasło: Polska jest kolonią Watykanu. Poland is Colony of a Vatican. 

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 1004420

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Pytamy.pl